Grossspitze

                              von Krassa Austria     Moja KISSME (Phantomruns Pikattis Kismet) je SVETOVY VITAZ 2018.